De Scholengroep Rijk van Nijmegen kent verschillende voordelen voor zijn medewerkers.

Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden tegemoetkoming woon-werkverkeer

Klik hier voor de regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Klik hier voor het Aanvraagformulier uitwisseling arbeidsvoorwaarden tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Regeling vergoeding fiets en met de fiets samenhangende zaken

Deze regeling maakt het mogelijk bestanddelen van het brutoloon in te zetten voor de de aanschaf van een fiets en voor met de fiets samenhangende zaken.
De belangrijkste voorwaarde is:

  • u maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat u gewoonlijk naar het werk reist van de fiets gebruik.

Voor de aanschaf van een fiets gelden daarnaast nog de volgende voorwaarden:

  • u schaft de fiets aan bij een rijwielhandelaar die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
  • u  levert samen met het aanvraagformulier de op uw naam gestelde originele rekening, die niet ouder is dan drie maanden, in bij de beleidsondersteunend medewerker van uw school.

Klik hier voor de regeling vergoeding fiets en met de fiets samenhangende zaken.

Klik hier voor het Aanvraagformulier Aanschaf Fiets.

Klik hier voor het Aanvraagfomulier Aanvullende Fietsvergoeding.

Regeling Vakbondscontributie

Als u lid bent van een vakbond is het mogelijk bestanddelen van uw brutoloon in te zetten voor de betaling van uw vakbondcontributie. De regeling vindt u hier.

De meeste vakbonden hebben een formulier naar hun leden gestuurd dat ingevuld moet worden door de werknemer en de werkgever. Mocht u geen formulier ontvangen hebben dan kunt het aanvraagformulier gebruiken dat in de regeling is opgenomen.

U kunt het formulier na invulling van het werknemersdeel tot uiterlijk 1 november van het betreffende jaar inleveren bij de beleidsondersteunend medewerker van uw school. Als u gebruik maakt van het aanvraagformulier uit de regeling dan is het van belang dat u ook een origineel betalingsbewijs meestuurt.

Personeelsvereniging

De Scholengroep Rijk van Nijmegen is met de personeelsvereniging van de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC Radboud overeengekomen dat alle werknemers van de Scholengroep kunnen deelnemen aan de inkoopfaciliteiten van deze personeelsvereniging. Leden van de personeelsvereniging kunnen op vertoon van het lidmaatschapspasje bij circa 100 aangesloten leveranciers korting krijgen op privé-aankopen.
Daarnaast kunnen zij profiteren van acties met speciale aanbiedingen. Actuele informatie over leveranciers, hun kortingen en hun acties en over de gewenste handelwijze van gebruikers vindt u op www.ru.nl/pv. Eens per jaar wordt ook een (papieren) leverancierslijst uitgebracht. Als u van deze regeling gebruik wil maken, kunt u een personeelspasje verkrijgen bij de administratie van uw locatie. Tevens krijgt u daar dan een leverancierslijst.

Regeling studiefaciliteiten

Deze regeling bevat onder andere de omschrijving van studiekosten, de varianten op tegemoetkoming in de studiekosten en een terugbetalingsregeling. Voor opleidingen die duurder zijn dan €1.000 dient een individuele studieovereenkomst te worden opgesteld.
Als een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten is afgesproken, kan de medewerker deze kosten declareren via het declaratieformulier ‘studiekosten’ met overlegging van bewijsstukken.

Klik hier voor de Studieovereenkomst.

Klik hier voor de regeling studiefaciliteiten.

Collectieve ziektekostenverzekering

De Scholengroep Rijk van Nijmegen biedt alle medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Daartoe is een overeenkomst gesloten met Zorgverzekeraar VGZ, met bijna twee miljoen verzekerden een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Na gesprekken met meerdere verzekeraars is de keuze gevallen op VGZ vanwege de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Enkele belangrijke voordelen van VGZ zijn:

  • stabiel premiebeleid
  • geen extra leeftijdstoeslagen meer boven de leeftijd van 45 jaar
  • een solide dekking
  • gratis enkele aanvullende dekkingen die particuliere verzekerden niet hebben
  • een ruime keuze in aanvullende verzekeringen en eigen risico’s
  • een aantrekkelijke korting op de reguliere premie
  • een kantoor in Nijmegen waardoor de communicatie vergemakkelijkt wordt.

Verdere informatie vindt u in de brochure die bij de beleidsondersteunende medewerker op uw school te verkrijgen is. Ook een aanmeldingsformulier en een opzegkaartje voor uw huidige verzekering zitten daarbij. Specifieke informatie over de collectieve ziektekostenverzekering voor de Scholengroep staat op deze website: https://www.vgz.nl/sgrvn. Ons collectiviteitsnummer is 2250500 of 17432 (zonder mix aanvullende verzekering), uw werknemersnummer (stamnummer) staat rechtsboven op uw salarisspecificatie vermeld. Als u een wijziging wilt doorgeven, kan dat via een wijzigingsformulier:  Klik hier om het formulier te downloaden. Het formulier is ook op te vragen via www.vgz.nl. Kies dan voor de button formulieren en brochures en daar is het wijzigingsformulier te downloaden, maar ook een declaratieformulier. De VGZ is eventueel ook telefonisch bereikbaar via 024-3287999.

IPAP (InvaliditeitsPensioen AanvullingsPlan) / Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Wie arbeidsongeschikt wordt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Op dat moment zijn financiële problemen het laatste wat iemand kan gebruiken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor inkomenszekerheid als u niet meer (volledig) kunt werken door ziekte of beperkingen.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft een collectief contract afgesloten bij Loyalis voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, IPAP, met als dekking ‘gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid’. IPAP vult het inkomen aan bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het betreft een aanvulling op de WIA en de regeling van het pensioenfonds. De Scholengroep Rijk van Nijmegen betaalt de premie voor alle werknemers.

In aanvulling op de verzekering die de Scholengroep Rijk van Nijmegen voor u heeft afgesloten, kunt u zelf via Loyalis een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met als dekking ‘volledige arbeidsongeschiktheid’. Meer informatie hierover vindt u op www.loyalis.nl/onderwijs.

Personeelsvoorzieningen Centraal Beheer Achmea

De Scholengroep Rijk van NIjmegen heeft met Centraal Beheer Achmea afspraken gemaakt over kortingen op verzekeringen en over diverse andere aanbiedingen. Een actueel overzicht van de afspraken kunt u vinden op www.centraalbeheer.nl/74823.