De Scholengroep Rijk van Nijmegen kent verschillende voordelen voor zijn medewerkers.

Voordelig sporten

Via het Bedrijfsfitness Plan kunnen alle medewerkers van de Scholengroep voordelig sporten.

Eén van de thema’s in ons personeelsbeleid is Duurzame Inzetbaarheid met aandacht voor professionele ontwikkeling, werkplezier en (preventie van) ziekteverzuim. Sporten kan bijdragen aan fysieke en mentale weerbaarheid. Daarom bieden we dit graag aan.

Deze secundaire arbeidsvoorwaarde is gezond, voordelig én leuk! Je sport gemiddeld 40% voordeliger bij een fitnesscentrum naar keuze, inclusief alle groepslessen. Bijna alle Nederlandse fitnesscentra doen mee. Onder de ruim 2.500 fitnesscentra zitten ketens als Basic-Fit en Fit For Free, kleinere ketens en zelfstandige fitnesscentra. Ook binnen de centra is het aanbod divers. Je kunt meedoen met groepslessen zoals X-co, spinning en aerobics of ontspannen bij yoga. Natuurlijk kun je ook zelfstandig trainen.

We verrekenen het abonnementsgeld met je brutosalaris, wat je een belastingvoordeel van gemiddeld 40% oplevert. Dankzij het belastingvoordeel fitness jij gemiddeld maar liefst 40% goedkoper. Dit geldt tot € 30,00 per maand. Is je abonnement duurder, dan betaal je het meerdere via automatische incasso aan Bedrijfsfitness Nederland.

Alle informatie over deze fiscale bedrijfsfitnessregeling, inclusief de beschikbare fitnesscentra, vind je op www.mijnfitnessplan.nl. Je kunt inloggen met een toegangscode die je kunt opvragen bij de medewerkers P&O op je school. Met deze toegangscode kun je je dan online inschrijven.

Indien je nog vragen hebt over de bedrijfsfitnessregeling dan kun je hiervoor contact opnemen met Bedrijfsfitness Nederland, de organisatie die het Nationaal Bedrijfsfitness Plan voor de Scholengroep verzorgt. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur via 0513 – 633 111 of
klantenservice@bfnl.nl
.

Klik hier voor meer informatie

ANW AanvullingsPensioen

Wanneer u overlijdt, heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Vaak komt een partner hier niet voor in aanmerking. Via het pensioenfonds is er een nabestaandenpensioen voor uw partner geregeld. Mogelijk is dat niet genoeg om van rond te komen.

Desgewenst kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen biedt alle medewerkers de mogelijkheid om zich aan te melden voor het ANW AanvullingsPensioen van a.s.r. (voorheen belegd bij Loyalis). Dit is een pensioenregeling op risicobasis die ervoor zorgt dat uw partner een extra inkomen heeft wanneer u onverhoopt komt te overlijden.

Meer informatie over de regeling, onder andere welke kosten dit met zich meebrengt voor u als medewerker en hoe u deze pensioenverzekering kunt afsluiten, treft u aan in onderstaande documenten:

Regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden tegemoetkoming woon-werkverkeer

Klik hier voor de regeling uitwisseling arbeidsvoorwaarden tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Regeling vergoeding fiets en met de fiets samenhangende zaken

Deze regeling maakt het mogelijk bestanddelen van het brutoloon in te zetten voor de de aanschaf van een fiets en voor met de fiets samenhangende zaken.
De belangrijkste voorwaarde is:

  • u maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat u gewoonlijk naar het werk reist van de fiets gebruik.

Voor de aanschaf van een fiets gelden daarnaast nog de volgende voorwaarden:

  • u schaft de fiets aan bij een rijwielhandelaar die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
  • u  levert samen met het aanvraagformulier de op uw naam gestelde originele rekening, die niet ouder is dan drie maanden, in bij de beleidsondersteunend medewerker van uw school.

Klik hier voor het aanvraagformulier aanschaf fiets.

Klik hier voor de regeling vergoeding fiets en met de fiets samenhangende zaken.

Regeling Vakbondscontributie

Als u lid bent van een vakbond is het mogelijk bestanddelen van uw brutoloon in te zetten voor de betaling van uw vakbondcontributie. De regeling vindt u hier.

De meeste vakbonden hebben een formulier naar hun leden gestuurd dat ingevuld moet worden door de werknemer en de werkgever. Mocht u geen formulier ontvangen hebben dan kunt het aanvraagformulier gebruiken dat in de regeling is opgenomen.

Personeelsvereniging

De Scholengroep Rijk van Nijmegen is met de personeelsvereniging van de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC Radboud overeengekomen dat alle werknemers van de Scholengroep kunnen deelnemen aan de inkoopfaciliteiten van deze personeelsvereniging. Leden van de personeelsvereniging kunnen op vertoon van het lidmaatschapspasje bij circa 100 aangesloten leveranciers korting krijgen op privé-aankopen.
Daarnaast kunnen zij profiteren van acties met speciale aanbiedingen. Actuele informatie over leveranciers, hun kortingen en hun acties en over de gewenste handelwijze van gebruikers vindt u op www.ru.nl/pv. Eens per jaar wordt ook een (papieren) leverancierslijst uitgebracht. Als u van deze regeling gebruik wil maken, kunt u een personeelspasje verkrijgen bij de administratie van uw locatie. Tevens krijgt u daar dan een leverancierslijst.

Regeling studiefaciliteiten

Deze regeling bevat onder andere de omschrijving van studiekosten, de varianten op tegemoetkoming in de studiekosten en een terugbetalingsregeling. Voor opleidingen die duurder zijn dan €1.000 dient een individuele studieovereenkomst te worden opgesteld.
Als een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten is afgesproken, kan de medewerker deze kosten declareren via het declaratieformulier ‘studiekosten’ met overlegging van bewijsstukken.

Klik hier voor de Studieovereenkomst.

Klik hier voor de regeling studiefaciliteiten.

Collectieve ziektekostenverzekering

De Scholengroep Rijk van Nijmegen biedt alle medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Daartoe is een overeenkomst gesloten met Zorgverzekeraar VGZ en Zorgverzekeraar CZ.

Poos Assurantiën in Wijchen is vanaf heden de tussenpersoon voor vragen rond pakketkeuze en over de aanvullende verzekeringen.

VGZ
Bij Zorgverzekeraar VGZ heeft u in 2021 onderstaande keuze. Klik voor nadere informatie op de link hieronder:

Scholengroep Rijk van Nijmegen – Collectief nummer: 87715839
Telefoon: 0900 – 8490
5%   Basisverzekeringen
15%   Aanvullende verzekeringen
10%   Tandartsverzekeringen

CZ
Bij Zorgverzekeraar CZ heeft u in 2021 onderstaande keuze. Klik op de link hieronder:
Scholengroep Rijk van Nijmegen – Collectief nummer: 6091458
Telefoon: 088–5557777
3,5%   Basisverzekeringen
12%   Aanvullende verzekeringen
12%  Tandartsverzekeringen

Zowel VGZ als CZ bieden collectief verzekerden gratis ‘gezondheidsplatforms’ aan. Op deze platforms kunt u tips vinden om gezonder te leven. Deze zijn te vinden in onderstaande weblinks:

VGZ: www.vgz.nl/gezond-leven

CZ: vitality-portal.nl/fitz

Wilt u zich direct aanmelden of advies inwinnen?

  • Bel met de Zorgverzekeraar naar uw keuze en geef het collectieve nummer door.
  • Wilt u zelf berekenen en afsluiten? Klik dan op de betreffende link bij de Zorgverzekeraar.
  • U kunt ook contact opnemen met Poos Assurantiën, zodat zij u kunnen adviseren in uw keuze en de verzekering voor u in orde kunnen maken.

Poos Assurantiën
Telefoon: 024-6454623
Email: info@poosassurantien.nl
Website: www.poosassurantien.nl

IPAP (InvaliditeitsPensioen AanvullingsPlan) / Inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Wie arbeidsongeschikt wordt, ziet zijn leven ingrijpend veranderen. Op dat moment zijn financiële problemen het laatste wat iemand kan gebruiken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor inkomenszekerheid als u niet meer (volledig) kunt werken door ziekte of beperkingen.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft een collectief contract afgesloten bij Loyalis voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering, IPAP, met als dekking ‘gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid’. IPAP vult het inkomen aan bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het betreft een aanvulling op de WIA en de regeling van het pensioenfonds. De Scholengroep Rijk van Nijmegen betaalt de premie voor alle werknemers.

In aanvulling op de verzekering die de Scholengroep Rijk van Nijmegen voor u heeft afgesloten, kunt u zelf via Loyalis een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met als dekking ‘volledige arbeidsongeschiktheid’. Meer informatie hierover vindt u op www.loyalis.nl/onderwijs.

Personeelsvoorzieningen Centraal Beheer Achmea

De Scholengroep Rijk van NIjmegen heeft met Centraal Beheer Achmea afspraken gemaakt over kortingen op verzekeringen en over diverse andere aanbiedingen. Een actueel overzicht van de afspraken kunt u vinden op www.centraalbeheer.nl/74823.