De gedrags- en integriteitscode die van kracht is binnen de Scholengroep Rijk van Nijmegen kunt u hier vinden: