De samenstelling van de Raad van Toezicht is sinds 1 januari 2017 als volgt:

Dhr. A. van der Wiel (1950), voorzitter Raad van Toezicht, is zelfstandig adviseur advies, training, interim management onderwijs. Verder is hij geassocieerd senior adviseur bij Rijnconsult Onderwijs en ICT, docent strategisch management mastersopleiding Alberdingk Thijm Teachers College, voorzitter stichting Digilessen VO, bestuurslid stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en voorzitter stichting Sylvestercross Soest.

Mw. C.C. van Beek (1956) is lid Raad van Bestuur van het Radboudumc in Nijmegen. Verder is zij lid Raad van Toezicht Hersenstichting Nederland, lid Nationale Adviesraad World Healthcare Forum, ambassadeur Circular Economy MVO Nederland, lid begeleidingscommissie promotie Louise Blume, lid comité van Aanbeveling Concertgebouw De Vereeniging, voorzitter Regiegroep Citrienfonds NFU, voorzitter Stuurgroep E-Health Citrienfonds NFU, voorzitter Stuurgroep Doen of Laten Citrienfonds NFU, Beschermvrouwe Wereldlichtjesdag Nijmegen, voorzitter Denktank NFU minister van VWS, lid adviesraad MVO-zorg, voorzitter in duoschap met Bas v.d. Goor van Stuurgroep Sport ZonMw/NWO/STW/NOC*NCF/VWS, lid bestuur Stichting Overheidsmanager van het jaar, lid Curatorium Leerstoel Governance in de Zorg, vice voorzitter IMDI (Innovative Medical Devices Initiative), lid Comité van Aanbeveling Stichting Kinderhulp Bodgaya India.

Mw. M. Lieverse (1954) is bij het Centraal Instituut voor Toetsen en Examens (CITO) overkoepelend manager bij de unit Centrale Toetsen en Examens. Zij is de contactpersoon naar andere stakeholders zoals het College voor Examens, DUO of LIJNCO. Ook is zij eigenaar van “Van Groene Huize catering”.

Dhr. C.P.M.J. De Waal RC RB MBA (1960) is lid college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek en is interim directeur bedrijfsvoering bij het ROC in Leiden. Hij is eigenaar van het organisatie- en adviesbureau Ywyly. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van De Woningstichting Wageningen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies voor de stichting Het Kopland en de stichting Zienn.

Mw. K. van der Wielen (1968) is senior adviseur Organisatie & Ontwikkeling bij Siza.