De samenstelling van de Raad van Toezicht is sinds 1 januari 2017 als volgt:

Dhr. A. van der Wiel (1950), voorzitter Raad van Toezicht, oud-bestuurder van een PO-VO-scholengroep in het Gooi is werkzaam als zelfstandig adviseur in het onderwijs. Verder is hij hoofddocent van de module strategisch management, financiën en beheer van de masteropleiding op het Alberdingk Thijm Teachers College en bestuurslid van de stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.

Mw. M. Lieverse (1954) is bij het Centraal Instituut voor Toetsen en Examens (CITO) overkoepelend manager bij de unit Centrale Toetsen en Examens. Zij is de contactpersoon naar andere stakeholders zoals het College voor Examens, DUO of LIJNCO. Ook is zij eigenaar van “Van Groene Huize catering”.

Dhr. C.P.M.J. De Waal RC RB MBA (1960) is lid college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek en is directeur bij de Politieacademie. Hij is eigenaar van het organisatie- en adviesbureau Ywyly. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van De Woningstichting Wageningen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies voor de stichting Het Kopland en de stichting Zienn.

Mw. K. van der Wielen (1968) is senior adviseur Organisatie en Ontwikkeling bij Siza, een stichting die ondersteuning en zorg biedt aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Zij is ook lid van RvT van Lindenberg Huis voor de Kunsten in Nijmegen.