De samenstelling van de Raad van Toezicht is sinds 1 januari 2017 als volgt:

Dhr. A. van der Wiel (1950), voorzitter Raad van Toezicht, oud-bestuurder van een PO-VO-scholengroep in het Gooi is werkzaam als zelfstandig adviseur in het onderwijs. Verder is hij hoofddocent van de module strategisch management, financiën en beheer van de masteropleiding op het Alberdingk Thijm Teachers College en bestuurslid van de stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.

Mw. C.C. van Beek (1956) is strategisch adviseur duurzaamheid RvB Radboudumc en CvB Radbouduniversiteit. Zij is eigenaar/CEO Leading Sustainable Health Care o.a. met opdracht Kwartiermaker Duurzaamheid in de Zorg -Ministerie van VWS en voorzitter Bestuur AkwaGGZ. Verder is zij lid Programmacommissie Nijmegen European Green Capital, Ambassadeur PRJCT Amsterdam, projectorkest van countertenor Maarten Engeltjes, lid van de Raad van Toezicht Hersenstichting, voorzitter remuneratiecie, voorzitter Raad van Toezicht Kennisnet, lid raad van advies Stichting Dokters in Debat, Ambassadeur MVO-Nederland ten behoeve van Zorg, lid raad van toezicht Scholengroep Rijk van Nijmegen, lid Onderwijscommissie, lid Nationale Adviesraad World Healthcare Forum.

Mw. M. Lieverse (1954) is bij het Centraal Instituut voor Toetsen en Examens (CITO) overkoepelend manager bij de unit Centrale Toetsen en Examens. Zij is de contactpersoon naar andere stakeholders zoals het College voor Examens, DUO of LIJNCO. Ook is zij eigenaar van “Van Groene Huize catering”.

Dhr. C.P.M.J. De Waal RC RB MBA (1960) is lid college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek en is directeur bij de Politieacademie. Hij is eigenaar van het organisatie- en adviesbureau Ywyly. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van De Woningstichting Wageningen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies voor de stichting Het Kopland en de stichting Zienn.

Mw. K. van der Wielen (1968) is senior adviseur Organisatie en Ontwikkeling bij Siza, een stichting die ondersteuning en zorg biedt aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Zij is ook lid van RvT van Lindenberg Huis voor de Kunsten in Nijmegen.