De samenstelling van de Raad van Toezicht is sinds 1 augustus 2020 als volgt:

Dhr. A. van der Wiel (1950), voorzitter Raad van Toezicht, oud-bestuurder van een PO-VO-scholengroep in het Gooi is werkzaam als zelfstandig adviseur in het onderwijs. Verder is hij hoofddocent van de module strategisch management, financiën en beheer van de masteropleiding op het Alberdingk Thijm Teachers College en bestuurslid van de stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.

Mw. M. Lieverse (1954) was tot 2020 10 jaar bij het Centraal Instituut voor Toetsen en Examens (CITO) overkoepelend manager bij de unit Centrale Toetsen en Examens. Zij was de contactpersoon naar andere stakeholders zoals het College voor Examens, DUO of LIJNCO. Ook is zij eigenaar van “Van Groene Huize catering”.

Dhr. C.P.M.J. De Waal RC RB MBA (1960) is lid college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek en is directeur bij de Politieacademie. Hij is eigenaar van het organisatie- en adviesbureau Ywyly. Ook is hij lid van de Raad van Commissarissen van De Woningstichting Wageningen. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies voor de stichting Het Kopland en de stichting Zienn.

Dhr. drs. J.M.J.M. van Deursen (1959) is voorzitter college van bestuur van ROC Aventus, een MBO school voor de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Hij is daarnaast lid Raad van Toezicht van Iriszorg en moderator bij Comenius Leergangen. Hij is tevens eigenaar van Van Deursen Interim-management, coaching en advies.