Hieronder kunt u de regelingen van de Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen, zoals die vanaf 1 januari 2011 van kracht zijn, downloaden.

Externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit:
Mevrouw Ina Blanken
06-21637933
info@inablanken.nl