De medezeggenschap binnen de Scholengroep Rijk van Nijmegen is georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. Deze wet beschrijft verschillende bevoegdheden van ouders, leerlingen en personeel. Op het niveau van de Scholengroep bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), op het niveau van de scholen zijn er Medezeggenschapsraden (MR) en op het niveau van de schoollocatie bestaan er deelraden (DMR). Nadere informatie treft u hieronder aan in het Medezeggenschapsstatuut en het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.