Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. ANBI is een afkorting en staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Met ingang van 1 januari 2014 heeft de overheid voorgeschreven dat de ANBI haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maakt. Om de gevraagde gegevens zo transparant en duidelijk mogelijk aan u te presenteren, hebben wij dit hieronder gebundeld.