De Scholengroep Rijk van Nijmegen is een stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht.

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De Scholengroep Rijk van Nijmegen onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Wij voldoen aan de afspraken inzake verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.

De Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09124845. Het fiscaal nummer is 8104.12.846.

Bestuurder Scholengroep Rijk van Nijmegen
Hans Schapenk