De Scholengroep Rijk van Nijmegen is een stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Onze raad van bestuur bestaat uit één bestuurder, Hans Schapenk. Hij is tevens de voorzitter van het directieteam waarin de directeuren van de scholen en de directeur bedrijfsvoering en control van de Scholengroep zitting nemen. Dit directieteam adviseert de bestuurder over strategie en beleid van de Scholengroep. Daarnaast maken alle directeuren deel uit van een van de vier beleidsgroepen. In deze beleidsvoorbereidende gremia denken ook andere functionarissen uit de diverse scholen mee.

De volgende personen maken deel uit van het directieteam:

Hans Schapenk, bestuurder
Henry Winter, directeur bedrijfsvoering en control

Joris Bovy, rector Kandinsky College Nijmegen
Theus Galesloot, directeur Pontem College
Hanneke Arpots, rector NSG Groenewoud
Bas Boensma, waarnemend directeur Pontem College
Ellen van der Zanden, directeur Jorismavo
Mariet van de Ven, directeur Het Rijks, vmbo campus
Joan Janssens, rector Canisius College
Erick Loermans, waarnemend directeur Kandinsky College Molenhoek