De Scholengroep Rijk van Nijmegen is een stichting met een bestuurder en een raad van toezicht. De bestuurder is het bevoegd gezag van de scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. De bestuurder is tevens de voorzitter van het directieteam waarin, naast enkele stafleden, de directeuren van de scholen van de Scholengroep zitting nemen. Dit directieteam adviseert de bestuurder over strategie en beleid van de Scholengroep.

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De Scholengroep Rijk van Nijmegen onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Wij voldoen aan de afspraken inzake verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.

De Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09124845. Het fiscaal nummer is 8104.12.846.

Hans Schapenk is sinds 1 januari 2019 de bestuurder van de Scholengroep Rijk van Nijmegen.