De Scholengroep Rijk van Nijmegen is een stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Onze raad van bestuur bestaat uit één bestuurder, Yolande Ulenaers.  Zij is tevens de voorzitter van het directieteam waarin de directeuren van de scholen en de directeur bedrijfsvoering en control van de Scholengroep zitting nemen. Dit directieteam adviseert de bestuurder over strategie en beleid van de Scholengroep. Daarnaast maken alle directeuren deel uit van een van de vier beleidsgroepen. In deze beleidsvoorbereidende gremia denken ook andere functionarissen uit de diverse scholen mee.

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De Scholengroep Rijk van Nijmegen onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Wij voldoen aan de afspraken inzake verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.

De Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09124845. Het fiscaal nummer is 8104.12.846.

Yolande Ulenaers is sinds 1 augustus 2015 bestuurder van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Zij is qualitate qua lid van de Bestuursraad van de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit, lid van de Campus Advies Raad van ROC Nijmegen en van het bestuur van het Samenwerkingsverband VO . Verder is zij lid van de monitoringscommissie Governance van de VO-raad en maakt zij deel uit van de raad van commissarissen van de Nijmeegse woningcorporatie Talis en van de raad van toezicht van Museum Arnhem.

 

bb_

Yolande Ulenaers

Bestuurder Scholengroep Rijk van Nijmegen

06 – 12 08 72 70
Email