Welkom bij de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Misschien kent u ons nog niet, maar onze scholen kent u waarschijnlijk wel:

  • Canisius College (vmbo-t, havo, vwo)
  • Het Rijks vmbo campus (vmbo)
  • Jorismavo (vmbo)
  • Kandinsky College Nijmegen (vmbo-t, havo, vwo)
  • Kandinsky Molenhoek (vmbo)
  • NSG Groenewoud (vmbo-t, havo, vwo)
  • Pontem College (ISK)

Dit zijn gerenommeerde middelbare scholen in Nijmegen. Samen vormen zij de Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN). Van internationale schakelklas, vmbo tot (tweetalig) gymnasium… de Scholengroep heeft alle richtingen van het voortgezet onderwijs in huis.

Waarom werken deze scholen samen? Omdat een krachtige scholengroep de beste condities biedt voor onze leerlingen. Door deze samenwerking maken zij eigentijdse en succesvolle onderwijsvoorzieningen mogelijk.

De Scholengroep zet zich in voor toekomstgericht onderwijs op overzichtelijke locaties. De drie scholen nemen gezamenlijke initiatieven. Zij bundelen hun kennis en kunde op het brede terrein van het onderwijs en de leerlingenzorg. De breedte en kwaliteit van het onderwijsaanbod staat borg voor een optimale doorstroming van leerlingen, zowel binnen de Scholengroep als naar het vervolgonderwijs.

Het gaat de scholen om het goede evenwicht tussen eenheid en verscheidenheid. De deelnemende partners verplichten zich tot de onderstaande opdracht:

  • De scholen bieden hun leerlingen een overzichtelijke omgeving in een veilige context. Respect, vertrouwen en persoonlijke aandacht vormen de belangrijkste kenmerken.
  • De scholen bieden hun leerlingen een uitdagend leerklimaat dat gericht is op actief en zelfstandig leren. Zorg op maat is het uitgangspunt.
  • De scholen ontwikkelen bij hun leerlingen zorg en verantwoordelijkheid voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.

De scholen profileren zich als hoogwaardige en ondernemende onderwijsorganisaties, waarin voor medewerkers ruimte is voor experimenten en vernieuwing en maximale mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en professionele groei.