Herfst! Een seizoen dat uiteenlopend wordt gewaardeerd. Sommigen worden enthousiast van onstuimige herfstweer. Anderen worden melancholisch van vallende blaadjes. Hoe je het ook ervaart, de herfst is de voorbereiding op wat komen gaat…

Lees verder

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud, wil je deze zomer beter Nederlands en Engels leren, jouw talenten ontdekken en actief bezig zijn in en rondom Nijmegen?
Schrijf je dan in!
Zomer in je bol 2019 vindt plaats van 29 juli tot en met 15 augustus Locatie: NSG Groenewoud (Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen)
Met Nederlands, Engels, muziek, theater, beeldend, dans, film, sport.
Kijk voor meer informatie op: www.zomerinjebol.nu

Nieuwe bestuurder: Hans Schapenk

De Raad van Toezicht benoemt de heer Hans Schapenk tot de nieuwe bestuurder van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Hij volgt daarmee Yolande Ulenaers op, die per 1 december bestuursvoorzitter wordt van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Hans Schapenk start zijn werkzaamheden in Nijmegen per 1 januari 2019.

Hans Schapenk is op dit moment bovenschools directeur bij de OMO Scholengroep Helmond, bestaande uit vier VO-scholen. Onder zijn leiding heeft deze scholengroep zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband waarin gemeenschappelijk optrekken en kennisdeling centraal staan. Hij heeft zich intensief bezig gehouden met onderwijsinnovatie en huisvestingsvraagstukken waarvoor hij steeds verschillende partijen bij elkaar wist te brengen.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen is blij met de benoeming van Hans Schapenk. Voorzitter van de Raad van Toezicht Ad van der Wiel kijkt uit naar de samenwerking met hem. “Hij heeft ons overtuigd met zijn enthousiasme, zijn professionaliteit en verbindende kwaliteiten. Wij zien in hem de juiste persoon om, samen met onze schooldirecties, medewerkers en scholen, het onderwijs binnen de Scholengroep weer een stap verder te brengen.” In de Scholengroep Rijk van Nijmegen neemt Hans Schapenk de taak op zich om onze gezamenlijke ambities, recent vastgesteld in het Koersplan ‘Leren voor Later – van Selfie naar Samen’, verder vorm te geven in een nauwe samenwerking met de scholen en de diverse partners in de regio.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de toekomst van de Scholengroep Rijk van Nijmegen bij Hans Schapenk in uitstekende handen is.

Van 6 tot en met 10 augustus 2018

5 dagen nieuwe, leuke, uitdagende, actieve en gezellige dingen doen

Voor jongeren in het Voortgezet onderwijs in Nijmegen

Klik hier voor meer informatie

We gaan virtual: computers, games, vloggen, muziek

We gaan sporten, dansen, muziek maken

We gaan het donker in en gaan ontsnappen

We gaan kennis maken met leuke beroepen

We gaan posters maken en rappen

We gaan lunch maken

We gaan chillen

Klik hier voor de flyer

Ook dit jaar hebben we een vol programma met leuke en leerzame activiteiten. Wil jij deze zomer nieuwe vrienden maken, jouw talenten ontdekken en actief bezig zijn in en rondom Nijmegen? Twijfel dan niet en schrijf je snel in!

De zomercampus 2018 vindt plaats van 16 juli tot 3 augustus

Locatie: Akkerlaan

Met onder andere: Taal, Rekenen, Sport, Muziek, Dans, Theater, Koken, Beeldende kunst, Film, Fotografie en nog veel meer.

Klik hier voor de flyer en om in te schrijven

Inleiding
De eerste editie van SGRv& Zomercampus heeft plaatsgevonden op augustus 2017 en is specifiek bedoeld voor de grote groep nieuwkomers (lees vluchtelingen) in de leeftijd 12- 18 jaar. In 2018 organiseren we een volgende editie van de Zomercampus.  Het Pontem College is de school waar deze leerlingen instromen. Het Pontem heeft momenteel 2 locaties in Nijmegen en bedient ongeveer 300 leerlingen. De school vervult een regio-functie (Nijmegen en omliggende gemeenten). Leerlingen blijven in de regel maximaal twee jaar en worden voorbereid op een doorschakeling naar het reguliere voortgezet of mbo-onderwijs.
Bij de leerlingen van het Pontem College is, naast de evidente taalachterstand, sprake van een aanzienlijke onderwijsachterstand. Deze achterstand verschilt per leerling. Sommigen hebben in hun thuisland nog vrij lang onderwijs gevolgd en hebben een leerachterstand van enkele maanden, maar helaas is de achterstand vaak groter. Regelmatig hebben leerlingen in andere landen gedurende lange tijd in kampen geleefd, waar ze geen toegang hadden tot onderwijs. Daardoor kan de achterstand oplopen tot meerdere jaren. Er zijn ook leerlingen die in hun thuisland überhaupt geen onderwijs hebben genoten en dus bijvoorbeeld analfabeet zijn of een leerachterstand hebben van vele jaren ten opzichte van hun leeftijdgenoten.

Toelichting
De meeste kinderen en jongeren in Nederland leven naar de zomervakantie toe. De laatste schooldag van het jaar staat garant voor veel blije gezichten en een uitgelaten sfeer. Eindelijk even geen school, op vakantie met het gezin of tijd voor zoveel andere leuke dingen…
Dat geldt niet voor de leerlingen van het Pontem College, de school voor leerlingen die nog maar kort in ons land zijn. Voor hen wordt school al gauw een tweede thuis, een plek waar veiligheid voorop staat en waar ze, vaak na maanden of jaren geen onderwijs, eindelijk weer tot ontwikkeling kunnen komen. De schoolvakantie heeft voor deze leerlingen een andere betekenis, ze missen hun school en hebben nauwelijks toegang tot leuke en zinvolle dagbesteding. Daarom neemt de schoolleiding van het Pontem College het initiatief om een zomercampus voor haar leerlingen te organiseren.

Doelen

  • Leerlingen behouden hun focus op het schooltraject dat is ingezet vóór de vakantie;
  • Leerlingen krijgen in de ochtend regulier onderwijs, daardoor verhogen zij hun niveau voor de kernvakken Nederlands en rekenen;
  • Leerlingen ontwikkelen daarnaast andere vaardigheden, zoals samenwerken, creatief denken/ handelen en onderzoeken.
  • Leerlingen krijgen in de middag een sportief, cultureel en sociaal programma. Daardoor leren zij Nijmegen en haar bewoners beter kennen. Integratie en sociale cohesie zijn expliciete doelen van het Pontem College en de zomercampus.

Dat de behoefte groot is onder deze doelgroep blijkt uit het gegeven dat wij inmiddels al 130 aanmeldingen hebben. De begroting ging uit van 80 leerlingen.
Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom. Het rekeningnummer van SGRv&fonds Kansrijk is NL18 RABO 0321 0731 26 t.n.v. Stichting SGRv&fonds Kansrijk.

Wist u dat een sportief schoolplein bijdraagt aan een verhoogde hersenactiviteit?

Dat samen sporten en spelen blijer en gelukkiger maakt? Dat zien bewegen, doet bewegen? 

 

Scholengroep Rijk van Nijmegen, Onderwijsgroep Quadraam en de Zoneparc Foundation nodigen u van harte uit op

donderdag 28 september voor de opening van het Sportieve Schoolplein op het Canisius College in Nijmegen.

Deze locatie staat symbool voor het realiseren van zes Sportieve Schoolpleinen in Arnhem Nijmegen in samenwerking met de Provincie Gelderland.

 

Met de feestelijke opening en een inspiratiesessie willen we graag laten zien waarom een sportieve buitenruimte zo belangrijk is.

 

Ook benieuwd of een sportief schoolplein interessant en realiseerbaar is voor uw school?

 

Wij informeren en inspireren u graag:

 

Wanneer:            28 september 2017 om 15.00 – 16.30 uur.

Waar:                    Canisius College Nijmegen

Berg en Dalseweg 207

6522 BK NIJMEGEN

Voorlopig programma:

 

15.00 uur:            Sportieve battle met gedeputeerde Jan Markink en Joan Janssens, rector Canisius College

 

15.20 uur:            Start inspiratiesessie Sportief Schoolplein.

Sprekers zijn:   

Yolande Ulenaers, Bestuurder van Scholengroep Rijk van Nijmegen

Jan Markink, Gedeputeerde Provincie Gelderland

Renske Helmer-Englebert, Wethouder Onderwijs & Sport Gemeente Nijmegen

Corine Visser, KVLO

Maarten van der Louw, Rector Olympus College Arnhem

 

16.00 uur:            Op de vooravond van de Nationale Onderwijs Week brengen wij een sportieve toost uit.

 

 

2017 is een bijzonder jaar voor Scholengroep Rijk van Nijmegen: we markeren ons 15-jarig bestaan met het Rijk van Nimma-festival, met de oprichting van SGRv&fonds Kansrijk en met de start van de SGRv& Academy.

De eerste activiteit van SGRv& Academy is een gezamenlijke scholingsdag voor alle medewerkers van Scholengroep Rijk van Nijmegen. De dag is voor en door medewerkers van onze scholen, we leggen het accent op ontwikkeling en verbinding, op co-creatie en leren van elkaar. De dag was op 26 september en was een groot succes. Een mooie start voor de SGRv& Academy.

 

PERSBERICHT
Nijmegen, 7 juni 2017

Augustus 2020: Meer faciliteiten voor leerlingen Het Rijks en Jorismavo op vmbo Campus

De Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft het voornemen om in januari 2019 op de locatie van Het Rijks vmbo campus te starten met nieuw- en verbouw. Op dit terrein komen twee schoolgebouwen te staan. In augustus 2020 zullen medewerkers en leerlingen van Het Rijks en de Jorismavo hun intrek in de aparte gebouwen nemen. Door de beide scholen apart op één terrein te plaatsen, behouden zij hun eigen karakter en aanpak, maar krijgen ze de kans om extra faciliteiten te delen, zodat de vmbo-leerlingen nu en in de toekomst er uitstekend vmbo-onderwijs kunnen volgen.

Kleinschaligheid
Beide scholen behouden hun kleinschalige karakter, omdat ze in aparte gebouwen worden gehuisvest, met ieder een eigen aula, fietsenstalling en schoolplein. De nabijheid maakt het mogelijk om te investeren in gezamenlijke faciliteiten, zoals een grotere gymzaal. Iets dat voor elk van de scholen apart niet mogelijk zou zijn.

Toekomstbestendig
Verschillende ontwikkelingen, zoals het risico van dalende leerlingenaantallen als gevolg van de krimp, leiden tot dit weloverwogen voornemen, dat in de komende weken wordt voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Door nu het gebouw van Het Rijks heel grondig te verbouwen en te vernieuwen en een nieuwe, up-to-date school te bouwen voor de Jorismavo en te investeren in nieuwe gedeelde faciliteiten, ontstaat er ruimte voor toekomstbestendig onderwijs voor alle leerlingen op de vmbo campus.

Planning
Vooralsnog wordt het onderwijs verzorgd op de beide vertrouwde locaties. Vanaf januari 2019 starten de leerlingen van Het Rijks op een tijdelijke locatie, waar ze hun lessen zullen volgen tot de zomervakantie van 2020, zo is het plan. De sloop vindt plaats vanaf januari 2019 waarna in maart de nieuwbouw start. In maart 2020 is de oplevering en in augustus 2020 starten alle lessen op de campus. Medewerkers en leerlingen van de Jorismavo verhuizen dan naar hun nieuwe gebouw en merken voor die tijd niets van de bouw.

Realisatie
Mecanoo architecten presenteert binnenkort de ontwerpschetsen en – na akkoord van de MR en de RvT- volgt in het najaar het definitieve ontwerp.

Meer weten
Op de site van Het Rijks www.het-rijks.nl vindt u nu en de komende twee jaar meer informatie over de voorbereidingen en vorderingen van (ver- en nieuw)bouw.