NSG Groenewoud is een middelbare school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Op deze school leren 1.600 leerlingen in een inspirerende en veilige omgeving in hun persoonlijke ontwikkeling. Als je de school binnenstapt zie, voel en ervaar je kunst en cultuur…

Lees verder

De maand december, als laatste maand van het jaar, nodigt uit tot reflectie. Terugkijkend is 2020 een turbulent jaar. Een pandemie overheerst het dagelijks leven en beïnvloedt ons leven en werken. Als je mij in februari gezegd had dat VO scholen drie maanden gesloten zouden worden en dat lesgeven digitaal zou plaatsvinden, had ik je uitgelachen en gezegd dat je teveel sciencefiction kijkt. Toch hebben we het gedaan, met vallen en opstaan.

Lees verder

Wat even ingeschat werd als een “virusje met griepverschijnselen” bleek later uit te groeien tot een ernstige pandemie. Van onderschatting werd snel doorgeschakeld naar een crisis met een intelligente Lock Down, waarbij zelfs de scholen gesloten werden.
Het coronavirus heeft veel ellende met zich meegebracht: denk aan het verlies van familieleden, de gigantische druk op het zorgpersoneel, het sluiten van de verpleeghuizen en de economische malaise die op ons afkomt.

Lees verder

17 maart 2020 – Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus is het Bestuursbureau van de Scholengroep voorlopig, in ieder geval tot en met 6 april a.s., gesloten.
Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag bereikbaar. Contactgegevens: Telefoon: (024) 352 25 55 / Mail: mail@sgrvn.nl

De crisis rondom het coronavirus heeft gevolgen voor ons allemaal, voor al onze leerlingen en medewerkers. We doen ons uiterste best om iedereen hierover zo goed mogelijk te informeren en de juiste maatregelen te treffen. De ontwikkelingen gaan echter snel. Wij kiezen voor de scholen als primaire bron van informatie voor u; volg de berichtgeving dus via de scholen. We hopen op uw begrip en flexibiliteit en wensen iedereen die ziek is beterschap.

Hoe gaat de Scholengroep om met het coronavirus?
Zondag 15 maart heeft de minister van Onderwijs bekend gemaakt dat alle scholen van maandag 16 maart tot en met in elk geval maandag 6 april dicht gaan. Iedere school van de Scholengroep treft hiervoor de noodzakelijke maatregelen en informeert ouders en leerlingen hierover. 

Hoe gaan onze scholen om met het besluit tot sluiting?
Op hoofdlijnen houden de maatregelen van onze SGRvN-scholen het volgende in:

 1. De scholen van de Scholengroep blijven open voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep. De scholen organiseren voor deze leerlingen opvang. Op welke wijze dit gebeurt, laten de scholen zelf aan ouders en leerlingen weten.
 2. Onze inzet is om het onderwijs aan onze leerlingen ook in de komende weken zoveel mogelijk te laten doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld online of een andere vorm van afstandsonderwijs zijn. Onze scholen informeren personeel ouders en leerlingen hierover, zodra bekend is wat er binnen de school mogelijk is.
 3. Wij geven prioriteit aan onze examenleerlingen. De minister heeft aangegeven dat onderwijsorganisaties hier nog nadere informatie over krijgen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de voortzetting van de examenvoorbereidingen informeren
  onze scholen ouders en leerlingen hierover.

Meer informatie
Zodra er nieuwe richtlijnen komen of zodra de situatie opnieuw verandert, krijgen leerlingen, ouders en medewerkers hierover bericht.

Maart 2020 – De schoolbesturen Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) en Alliantie VO hebben een start gemaakt met de verkenning van mogelijkheden om te komen tot een intensievere samenwerking. Beide besturen willen zo het hoofd bieden aan de verwachte terugloop van leerlingen en het groeiende tekort aan leraren.

Besturen voortgezet onderwijs Nijmegen slaan handen ineen
Als gevolg van bevolkingskrimp zal het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs ook in Nijmegen en het Land van Maas en Waal fors teruglopen. In de periode tot 2024 bedraagt de krimp 10 procent, een terugloop van zo’n 1600 leerlingen in totaal bij beide besturen. In de jaren daarna daalt het aantal leerlingen nog ongeveer 5% verder. Dalende leerlingaantallen leiden direct tot minder inkomsten, waardoor de betaalbaarheid en houdbaarheid van het onderwijsaanbod onder druk kan komen.

Een andere kwestie is het groeiende tekort aan leraren. Er is nu al een tekort aan leraren Duits, wiskunde en natuurkunde in de regio Nijmegen. Voor de scholen van de SGRvN en de Alliantie VO wordt vanaf schooljaar 2023 een tekort verwacht van 75 docenten, in steeds meer verschillende vakken. De huidige inschatting is dat het tekort de komende jaren verder zal oplopen tot 125 leraren.

Voor de leerlingen in de regio Nijmegen is er nu volop keus. De huidige scholen van SGRvN en Alliantie VO bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Een flink aantal scholen heeft het oordeel ‘goed’ van de inspectie ontvangen en vier scholen mogen het predicaat ‘excellente school’ voeren. De belangrijkste reden voor beide besturen om de krachten te bundelen is de ambitie om dit hoogwaardige en diverse onderwijsaanbod ook in tijden van krimp, dalende inkomsten en lerarentekorten voor de toekomst te waarborgen en waar mogelijk te versterken. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie helder is op welke wijze de samenwerking kan worden vormgegeven. De eerste stappen in de samenwerking richten zich op de ondersteunende diensten van de bestuursbureaus, zoals bedrijfsvoering, personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen en de Alliantie VO bieden voortgezet onderwijs op 19 locaties in Nijmegen en het Land van Maas en Waal aan 16.000 leerlingen met 2000 medewerkers. Beide besturen zijn trots op het brede en rijke onderwijspalet dat de regio Nijmegen biedt. Ze willen de al bestaande goede samenwerking met andere VO-scholen en onderwijspartners in de regio graag continueren en verdiepen.

De raden van toezicht ondersteunen de intentie tot intensieve samenwerking, die binnenkort ook wordt besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. De directies en de medewerkers van de betrokken scholen zijn geïnformeerd. Ouders, leerlingen en andere belanghebbenden zijn of worden binnenkort op de hoogte gebracht.

Wel eens gedacht over een baan in het onderwijs? Zou je willen weten wat werken in het onderwijs
behelst en hoe je een overstap naar onze sector kunt maken?

Kom dan naar de voorlichtingsavond “Werken in onderwijs” op 3 maart 2020 op het NSG Groenewoud van 18.30-21.00 in Nijmegen.

Hier hoor je van ervaringsdeskundigen hoe het is om de overstap naar het onderwijs te maken, welke scholingsmogelijkheden er zijn en wat er komt kijken bij een mogelijke nieuwe stap in je loopbaan.

De bijeenkomst bestaat uit de volgende bouwstenen:

 • Werken in het onderwijs: welke kansen en uitdagingen biedt het beroep van leraar? Wat zijn de baankansen? In gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijs HR- medewerkers, hybride docenten en studenten.
 • Bevoegd lesgeven: wat is er nodig om te kunnen werken in het onderwijs? Welke bevoegdheid moet je halen? Welke opleidingstrajecten zijn er. Hoe is het om te studeren naast een baan? In gesprek met opleiders van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit.
 • Financiën en rechtspositie: wat betekent deze overstap voor mijn huidige werk, heb ik inkomen als ik studeer en welke opleidingssubsidiemogelijkheden zijn? In gesprek met werkgevers, UWV, VOION.

Voor een succesvol instroomtraject is het volgende noodzakelijk…

 • Wanneer je geïnteresseerd bent in werken in het MBO: een afgeronde MBO4 opleiding, met aantoonbaar HBO denk- en werkniveau.
 • Wanneer je geïnteresseerd bent in werken in het primair of voortgezet onderwijs: een afgeronde HBO of WO opleiding.
 • Enthousiasme om te werken met kinderen en jongeren.
 • Voor dit type onderwijs relevante of interessante maatschappelijke- en beroepservaring.
 • Bereid en in staat zijn minimaal 1 jaar leren en werken te combineren.
 • Bereid met een bestuur een duurzame relatie aan te gaan.
 • Een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG).

Geïnteresseerd? Meld je aan voor deze bijeenkomst door een email te sturen aan: info@leraarinnijmegen.nl

Download het programma

Herfst! Een seizoen dat uiteenlopend wordt gewaardeerd. Sommigen worden enthousiast van onstuimige herfstweer. Anderen worden melancholisch van vallende blaadjes. Hoe je het ook ervaart, de herfst is de voorbereiding op wat komen gaat…

Lees verder

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud, wil je deze zomer beter Nederlands en Engels leren, jouw talenten ontdekken en actief bezig zijn in en rondom Nijmegen?
Schrijf je dan in!
Zomer in je bol 2019 vindt plaats van 29 juli tot en met 15 augustus Locatie: NSG Groenewoud (Van Cranenborchstraat 7, 6525 BM Nijmegen)
Met Nederlands, Engels, muziek, theater, beeldend, dans, film, sport.
Kijk voor meer informatie op: www.zomerinjebol.nu