Wat is de AOS?

De Academische Opleidingsschool ‘Passie voor leren’ is een samenwerkingsverband van drie besturen voor voortgezet onderwijs en twee opleidingsinstituten voor hoger onderwijs die samen vorm willen geven aan een academische opleidingsschool. Samen geven wij vorm aan de twee pijlers van de academische opleidingsschool: opleiden en onderzoeken.

Het partnerschap heeft tot doel het leren van leidinggevenden, opleiders, leraren, leraren in opleiding en leerlingen krachtig te bevorderen. Het zet hiervoor structureel opleidings-, begeleidings- en onderzoeksactiviteiten in.

De onderzoeksactiviteiten en de resultaten daarvan worden binnen het partnerschap ingezet om de reflectie over het eigen functioneren en de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen. Zo willen de partners samen een lerende organisatie zijn met als kenmerk een onderzoekende houding op alle niveaus.

Het partnerschap ziet het vormgeven van de academische opleidingsschool als een vernieuwing die op alle niveaus implicaties heeft voor de processen van leren, onderwijzen en opleiden. De partners hebben hiervoor samen een opleidingsplan en een onderzoeksagenda.

Partners in het samenwerkingsverband Passie voor Leren zijn:

Een beginnende samenwerking is opgestart vanuit het partnerschap met:

Projectleider is Carla Reijnierse.