17 maart 2020 – Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus is het Bestuursbureau van de Scholengroep voorlopig, in ieder geval tot en met 6 april a.s., gesloten.
Telefonisch zijn wij van maandag t/m vrijdag bereikbaar. Contactgegevens: Telefoon: (024) 352 25 55 / Mail: mail@sgrvn.nl

De crisis rondom het coronavirus heeft gevolgen voor ons allemaal, voor al onze leerlingen en medewerkers. We doen ons uiterste best om iedereen hierover zo goed mogelijk te informeren en de juiste maatregelen te treffen. De ontwikkelingen gaan echter snel. Wij kiezen voor de scholen als primaire bron van informatie voor u; volg de berichtgeving dus via de scholen. We hopen op uw begrip en flexibiliteit en wensen iedereen die ziek is beterschap.

Hoe gaat de Scholengroep om met het coronavirus?
Zondag 15 maart heeft de minister van Onderwijs bekend gemaakt dat alle scholen van maandag 16 maart tot en met in elk geval maandag 6 april dicht gaan. Iedere school van de Scholengroep treft hiervoor de noodzakelijke maatregelen en informeert ouders en leerlingen hierover. 

Hoe gaan onze scholen om met het besluit tot sluiting?
Op hoofdlijnen houden de maatregelen van onze SGRvN-scholen het volgende in:

  1. De scholen van de Scholengroep blijven open voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep. De scholen organiseren voor deze leerlingen opvang. Op welke wijze dit gebeurt, laten de scholen zelf aan ouders en leerlingen weten.
  2. Onze inzet is om het onderwijs aan onze leerlingen ook in de komende weken zoveel mogelijk te laten doorgaan. Dit kan bijvoorbeeld online of een andere vorm van afstandsonderwijs zijn. Onze scholen informeren personeel ouders en leerlingen hierover, zodra bekend is wat er binnen de school mogelijk is.
  3. Wij geven prioriteit aan onze examenleerlingen. De minister heeft aangegeven dat onderwijsorganisaties hier nog nadere informatie over krijgen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de voortzetting van de examenvoorbereidingen informeren
    onze scholen ouders en leerlingen hierover.

Meer informatie
Zodra er nieuwe richtlijnen komen of zodra de situatie opnieuw verandert, krijgen leerlingen, ouders en medewerkers hierover bericht.