Nieuwe bestuurder: Hans Schapenk

De Raad van Toezicht benoemt de heer Hans Schapenk tot de nieuwe bestuurder van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Hij volgt daarmee Yolande Ulenaers op, die per 1 december bestuursvoorzitter wordt van het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Hans Schapenk start zijn werkzaamheden in Nijmegen per 1 januari 2019.

Hans Schapenk is op dit moment bovenschools directeur bij de OMO Scholengroep Helmond, bestaande uit vier VO-scholen. Onder zijn leiding heeft deze scholengroep zich ontwikkeld tot een samenwerkingsverband waarin gemeenschappelijk optrekken en kennisdeling centraal staan. Hij heeft zich intensief bezig gehouden met onderwijsinnovatie en huisvestingsvraagstukken waarvoor hij steeds verschillende partijen bij elkaar wist te brengen.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen is blij met de benoeming van Hans Schapenk. Voorzitter van de Raad van Toezicht Ad van der Wiel kijkt uit naar de samenwerking met hem. “Hij heeft ons overtuigd met zijn enthousiasme, zijn professionaliteit en verbindende kwaliteiten. Wij zien in hem de juiste persoon om, samen met onze schooldirecties, medewerkers en scholen, het onderwijs binnen de Scholengroep weer een stap verder te brengen.” In de Scholengroep Rijk van Nijmegen neemt Hans Schapenk de taak op zich om onze gezamenlijke ambities, recent vastgesteld in het Koersplan ‘Leren voor Later – van Selfie naar Samen’, verder vorm te geven in een nauwe samenwerking met de scholen en de diverse partners in de regio.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de toekomst van de Scholengroep Rijk van Nijmegen bij Hans Schapenk in uitstekende handen is.