Inleiding
De eerste editie van SGRv& Zomercampus heeft plaatsgevonden op augustus 2017 en is specifiek bedoeld voor de grote groep nieuwkomers (lees vluchtelingen) in de leeftijd 12- 18 jaar. In 2018 organiseren we een volgende editie van de Zomercampus.  Het Pontem College is de school waar deze leerlingen instromen. Het Pontem heeft momenteel 2 locaties in Nijmegen en bedient ongeveer 300 leerlingen. De school vervult een regio-functie (Nijmegen en omliggende gemeenten). Leerlingen blijven in de regel maximaal twee jaar en worden voorbereid op een doorschakeling naar het reguliere voortgezet of mbo-onderwijs.
Bij de leerlingen van het Pontem College is, naast de evidente taalachterstand, sprake van een aanzienlijke onderwijsachterstand. Deze achterstand verschilt per leerling. Sommigen hebben in hun thuisland nog vrij lang onderwijs gevolgd en hebben een leerachterstand van enkele maanden, maar helaas is de achterstand vaak groter. Regelmatig hebben leerlingen in andere landen gedurende lange tijd in kampen geleefd, waar ze geen toegang hadden tot onderwijs. Daardoor kan de achterstand oplopen tot meerdere jaren. Er zijn ook leerlingen die in hun thuisland überhaupt geen onderwijs hebben genoten en dus bijvoorbeeld analfabeet zijn of een leerachterstand hebben van vele jaren ten opzichte van hun leeftijdgenoten.

Toelichting
De meeste kinderen en jongeren in Nederland leven naar de zomervakantie toe. De laatste schooldag van het jaar staat garant voor veel blije gezichten en een uitgelaten sfeer. Eindelijk even geen school, op vakantie met het gezin of tijd voor zoveel andere leuke dingen…
Dat geldt niet voor de leerlingen van het Pontem College, de school voor leerlingen die nog maar kort in ons land zijn. Voor hen wordt school al gauw een tweede thuis, een plek waar veiligheid voorop staat en waar ze, vaak na maanden of jaren geen onderwijs, eindelijk weer tot ontwikkeling kunnen komen. De schoolvakantie heeft voor deze leerlingen een andere betekenis, ze missen hun school en hebben nauwelijks toegang tot leuke en zinvolle dagbesteding. Daarom neemt de schoolleiding van het Pontem College het initiatief om een zomercampus voor haar leerlingen te organiseren.

Doelen

  • Leerlingen behouden hun focus op het schooltraject dat is ingezet vóór de vakantie;
  • Leerlingen krijgen in de ochtend regulier onderwijs, daardoor verhogen zij hun niveau voor de kernvakken Nederlands en rekenen;
  • Leerlingen ontwikkelen daarnaast andere vaardigheden, zoals samenwerken, creatief denken/ handelen en onderzoeken.
  • Leerlingen krijgen in de middag een sportief, cultureel en sociaal programma. Daardoor leren zij Nijmegen en haar bewoners beter kennen. Integratie en sociale cohesie zijn expliciete doelen van het Pontem College en de zomercampus.

Dat de behoefte groot is onder deze doelgroep blijkt uit het gegeven dat wij inmiddels al 130 aanmeldingen hebben. De begroting ging uit van 80 leerlingen.
Uw bijdrage is dan ook meer dan welkom. Het rekeningnummer van SGRv&fonds Kansrijk is NL18 RABO 0321 0731 26 t.n.v. Stichting SGRv&fonds Kansrijk.