PERSBERICHT
Nijmegen, 7 juni 2017

Augustus 2020: Meer faciliteiten voor leerlingen Het Rijks en Jorismavo op vmbo Campus

De Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft het voornemen om in januari 2019 op de locatie van Het Rijks vmbo campus te starten met nieuw- en verbouw. Op dit terrein komen twee schoolgebouwen te staan. In augustus 2020 zullen medewerkers en leerlingen van Het Rijks en de Jorismavo hun intrek in de aparte gebouwen nemen. Door de beide scholen apart op één terrein te plaatsen, behouden zij hun eigen karakter en aanpak, maar krijgen ze de kans om extra faciliteiten te delen, zodat de vmbo-leerlingen nu en in de toekomst er uitstekend vmbo-onderwijs kunnen volgen.

Kleinschaligheid
Beide scholen behouden hun kleinschalige karakter, omdat ze in aparte gebouwen worden gehuisvest, met ieder een eigen aula, fietsenstalling en schoolplein. De nabijheid maakt het mogelijk om te investeren in gezamenlijke faciliteiten, zoals een grotere gymzaal. Iets dat voor elk van de scholen apart niet mogelijk zou zijn.

Toekomstbestendig
Verschillende ontwikkelingen, zoals het risico van dalende leerlingenaantallen als gevolg van de krimp, leiden tot dit weloverwogen voornemen, dat in de komende weken wordt voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Door nu het gebouw van Het Rijks heel grondig te verbouwen en te vernieuwen en een nieuwe, up-to-date school te bouwen voor de Jorismavo en te investeren in nieuwe gedeelde faciliteiten, ontstaat er ruimte voor toekomstbestendig onderwijs voor alle leerlingen op de vmbo campus.

Planning
Vooralsnog wordt het onderwijs verzorgd op de beide vertrouwde locaties. Vanaf januari 2019 starten de leerlingen van Het Rijks op een tijdelijke locatie, waar ze hun lessen zullen volgen tot de zomervakantie van 2020, zo is het plan. De sloop vindt plaats vanaf januari 2019 waarna in maart de nieuwbouw start. In maart 2020 is de oplevering en in augustus 2020 starten alle lessen op de campus. Medewerkers en leerlingen van de Jorismavo verhuizen dan naar hun nieuwe gebouw en merken voor die tijd niets van de bouw.

Realisatie
Mecanoo architecten presenteert binnenkort de ontwerpschetsen en – na akkoord van de MR en de RvT- volgt in het najaar het definitieve ontwerp.

Meer weten
Op de site van Het Rijks www.het-rijks.nl vindt u nu en de komende twee jaar meer informatie over de voorbereidingen en vorderingen van (ver- en nieuw)bouw.