Vanaf 28 augustus 2016 gaat de ISK Canisius College verder als Pontem College. Pontem (Latijn) betekent brug. De kerntaak, het vervullen van een brugfunctie voor allochtone leerlingen die streven naar het hoogst haalbare in hun schoolloopbaan in Nederland, zit zo verweven in de nieuwe naam.

Het Pontem College vat haar taak in brede zin op. Naast het begeleiden van de leerlingen in hun groei naar volwaardig burgerschap in de Nederlandse samenleving is de optimale doorschakeling naar VO en MBO één van de belangrijkste pijlers waarop het Pontem gebouwd is.

Daarnaast markeert de naamswijziging een nieuwe ontwikkeling in het bestaan van de school. Een intensievere samenwerking met het onderwijs in de regio zorgt ervoor dat het schakelen van de leerlingen optimaal verloopt. Waardoor, in elke fase van hun loopbaan, het onderwijs perfect op maat is.

Vanaf dit schooljaar beschikt Het Pontem College over twee locaties:
Locatie Akkerlaan, hier worden de over het algemeen jongere leerlingen voorbereid op een schoolloopbaan in het VO en op de VAVO.
Locatie Streekweg, hier worden de leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar bij uitstroom voorbereid op een schoolloopbaan in het MBO.

Twee onderwijsteams geven elke dag opnieuw concreet gestalte aan onderwijs op maat.

Wij hopen u in de nabije toekomst te mogen ontmoeten om samen met u te mogen werken aan een mooie toekomst voor onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Theus Galesloot, directeur
Bas Boensma, locatieleider Streekweg
Jasmina Schattenberg-Spanja, locatieleider Akkerlaan


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u terecht bij:

Theus Galesloot, directeur van het Pontem College.
Telefoon: 024 – 355 10 33 of 024 – 333 30 92
E-mail: t.galesloot@pontem-college.nl
Website; www.pontem-college.nl